Bad Request (Invalid Hostname)

פסטיבל פילוסופיה הבינלאומי | פרופ’ רות בן-ישראל

פרופ’ רות בן-ישראל

img
מומחית בעלת שם בינלאומי בתחומי משפט העבודה, הביטחון הסוציאלי, וזכויות האדם החברתיות. כלת פרס ישראל לחקר המשפט לשנת 2001, ועוטרה בפרסים ואותות רבים אחרים.
חברה בצוות ההיגוי של ועדת נמיר למעמד האישה וכיהנה כיו"ר הועדה לקידומן ושילובן של נשים בשירות המדינה. שימשה כיועצת מיוחדת של ועדת העבודה והרווחה בכנסת. תרמה לחקיקת חוקים שעוסקים בזכויות נשים.
בשנת 2005,התחילה לעסוק בתחומי האמנות.
מכהנת כיו"ר מועצת המוזיאונים בישראל ונמנית על קבוצה של עשרה אמנים דיגיטאליים המכונה D10.
 

מועדי
השתתפות

 • תאריך

  יום ושעת האירוע

  האירוע

  המקום

 • 18/05/2011

  יום ד’, 17:00

  "אדם זקן, מה יש לו בחייו"

  מרכז מורשת בגין

לכל האירועים המיוחדים
סגור חלון