Bad Request (Invalid Hostname)

פסטיבל פילוסופיה הבינלאומי | פרופ’ אווה אילוז

פרופ’ אווה אילוז

img
פרופסור מן המניין במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטה העברית, ירושלים.
תחומי התעניינותה ומחקרה הם ההיסטוריה והסוציולוגיה של הרגשות, ובמיוחד הדרכים שבהן התרבות הציבורית והקפיטליזם משנים ומעצבים את החיים הרגשיים. חיברה חמישה ספרים, ועבודותיה תורגמו ל-14 שפות. ב-2009, נבחרה על ידי ה-Die Zeit כאחת מ-12 האנשים שככל הנראה "יעצבו את מחשבת המחר".

מועדי
השתתפות

 • תאריך

  יום ושעת האירוע

  האירוע

  המקום

 • 19/5/2011

  יום ה’, 19:30

  המהפכה המינית: לאן מכאן

  משכנות שאננים, אוהל הפסטיבל, מול חומות העיר העתיקה

לכל האירועים המיוחדים
סגור חלון