Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80004005'

[Microsoft][SQL Server Native Client 10.0]SQL Server Network Interfaces: Server doesn't support requested protocol [xFFFFFFFF].

/admin/include/config.inc, line 6 פסטיבל פילוסופיה הבינלאומי | דף הבית

לוח אירועים מלא

  • תאריך

    יום ושעת האירוע

    האירוע

    המקום

על הפסטיבל

"אפשר לחשוב" – פסטיבל פילוסופיה, משכנות שאננים 18-20.5.2011

אירוע ראשון מסוגו בישראל, פסטיבל בין תחומי המפגיש אנשים שיש להם אמירה מרכזית בנוגע לצורה בה אנו חושבים על העולם ועל הקיום האנושי ומשמעותו: פילוסופים, אנשי אקדמיה, מוסיקאים, סופרים, עיתונאים, תיאורטיקנים, אנשי דת מובילים, תיאולוגים, מדענים ביולוגים, כלכלנים ועוד, מהמובילים בתחומם, מהארץ ומן העולם.

הפסטיבל ינסה לחדד ולהשחיז את ההגות, המחשבה, הרעיון הדעה, הערכים, הדילמה והויכוח המתקיימים בחזית המחשבה הפילוסופית התרבותית והאמנותית העכשווית. הפסטיבל ינתח את השפעות ההתפתחות במדעי הטבע ובטכנולוגיה וכן במדעי הרוח ובאמנויות על האדם והחברה במאה ה-21.

האירוע הפותח של עונת התרבות בירושלים 

 

לגלריית התמונות
סגור חלון